กำลังอยู่ในช่วงทดสอบระบบ
Follow Us:
ดาวน์โหลด

ระบบปฏบัติการ iOs

  • การดาวน์โหลด “Google Chrome” ให้เข้าไปที่ “App Store” แล้วพิมพ์คำว่า “Google Chrome” กดติดตั้ง
  • การดาวน์โหลด “Firefox” ให้เข้าไปที่ “App Store” แล้วพิมพ์คำว่า “Firefox for iOs” กดติดตั้ง
  • การดาวน์โหลด “VLC” ให้เข้าไปที่ “App Store” แล้วพิมพ์คำว่า “VLC for iOs” กดติดตั้ง

ระบบปฏิบัตการ แอนดรอยด์

  • การดาวน์โหลด แอพพิเคชั่น “J2-PLAY” ให้เข้าไปที่ “Play Store” แล้วพิมพ์คำว่า “J2-PLAY” กดติดตั้ง
  • การดาวน์โหลด “Google Chrome” ให้เข้าไปที่ “Play Store” แล้วพิมพ์คำว่า “Google Chrome” กดติดตั้ง
  • การดาวน์โหลด “Firefox” ให้เข้าไปที่ “Play Store” แล้วพิมพ์คำว่า “Firefox for Android” กดติดตั้ง
  • การดาวน์โหลด “VLC” ให้เข้าไปที่ “Play Store” แล้วพิมพ์คำว่า VLC for Android” กดติดตั้ง

ระบบปฏิบัติการวินโดว์